Registracija


Launchpad je spletna platforma za projektno vodenje, sodelovanje in vzdrževanje programskih modulov/paketov. Za delo (v našem primeru prevajanje) je potrebna registracija, ki jo opravite na naslovu https://launchpad.net/, (registracija se nahaja zgoraj desno). Po uspešni registraciji v Launchpad-u, se je potrebno pridružite še skupini slovenskih prevajalcev OpenERP-a. https://launchpad.net/~openerp-i18n-slovenian. Skupini ste pridruženi, ko vas potrdi administrator skupine.   Izbira modula Osnovni OpenERP projekti so razdeljeni v štiri skupine:

  • "openobject-server" - je osnova sistema OpenERP, ki skrbi za povezavo s podatkovno zbirko, delovne tokove, poročila, prikaz informacij z različnimi pogledi, ...
  • "openobject.addons" - združuje funkcijske poslovne module in pokriva področja računovodstva, prodaje, vodenje kupcev, skladišča, proizvodnje, marketinga, človeških virov,...
  • "openerp-web" - zbirka spletnih modulov kot osnova za prikazovanje v spletnih brskalnikih
  • "openobject-client" - modul za delovanje namiznega odjemalca za dostop do OpenERP strežnika in njegovih funkcionalnosti

Prevajanje


Ob izbiri modula, ki ga želimo pričeti prevajati (projekta server in client vsebujeta le en modul, zato se stran s prevodi samodejno odpre), se odpre stran z vsemi besedami in besednimi zvezami, ki so vsebovane v modulu. Zaradi lažjega dela lahko uporabimo filtre in tako prevajanje omejimo na besede, ki še niso bile prevedene ali pa vsebujejo nove predloge.

 

Slika 1 - Filtriranje  

Vsaka beseda, oz. besedna zveza ima svojo unikatno številko. Najprej je prikazan angleški pomen, sledi trenutni slovenski prevod (če izraz že bil preveden). Prikazan je lahko tudi predlog, ki ga lahko uporabimo za prevod. Pojavi se v primeru, da je bil izraz preveden v nekem drugem modulu ali pa ga je predlagal drug uporabnik. Izraz lahko torej prevedemo tako, da vpišemo nov slovenski izraz ali izberemo predlagan prevod. Ob dvomu ali je slovenski izraz pravilen ali ne, lahko označimo možnost, da postane prevod le predlog.
 


Slika 2 - Prevajanje

Copyright 2012 - Mentis d.o.o Pogoji uporabe