Tehnično - tehnološka dokumentacija  
Sistem docuMentis ponuja rešitev za učinkovito obvladovanje tehnično-tehnološke dokumentacije. Rešitev omogoča elektronski zajem in obvladovanje raznovrstne dokumentacije in elektronsko komunikacijo med udeleženci vse od začetka priprave tehnološkega postopka do končanja proizvodnje. Podrobna navodila za delo, za posamezno operacijo ter zahtevane naloge in način njihovega izvajanja se opredeli na elektronskem obrazcu, ki v posamezni fazi dobi določen status, po katerem se spremlja izvrševanje nalog pri pripravi tehnološkega postopka. K dokumentu za tehnološki postopek spadajo ostali dokumenti, ki so ključnega pomena pri izvajanju delovnih procesov. To so npr. skice izdelka, risbe izdelka,…, ki se v sistemu nahajajo kot povezani dokumenti k tehnološkem postopku, s čimer je zagotovljen hiter dostop do celovitih informacij o določenem izdelku.

Pridobitve:
  • preglednejša dokumentacija
  • enostavnejše in olajšano delo uporabnikov sistema
  • hitrejši dostop do dokumentov
  • dostop do podatkov omogočen več uporabnikom hkrati
  • enostavni dostop do podatkov med proizvodnim procesom
  • preprečena založitev/izguba dokumentov 

Copyright 2014 - Mentis d.o.o Pogoji uporabe