Panteon.net® e-arhiv  
Za sistem elektronske izmenjave vsebin in dokumentov v sistemu Panteon.net podjetja Panteon Group d.o.o. smo razvili rešitev, ki omogoča dolgotrajno hranjenje elektronsko izmenjanih dokumentov v sistemu docuMentis. Tako je poleg same izmenjave dokumentov omogočen pravno veljaven elektronski arhiv tako za pošiljatelja teh dokumentov kot tudi za prejemnika.
 
Postopek arhiviranja elektronsko izmenjanih dokumentov:
Med elektronsko izmenjavo se dokumenti prestrežejo in pretvorijo v format PDF/A, ki je standardni format za dolgoročno hrambo dokumentov. Nato se dokumenti podpišejo s strankinim digitalnim certifikatom ter časovno žigosajo. Časovni žig je pravno veljaven dokaz, da je elektronski dokument v določenem trenutku obstajal in potrjuje da se od časa žigosanja ni spremenil. Po elektronskem podpisu in časovnem žigosanju se izmenjani dokumenti s pripadajočimi metapodatki shranijo v elektronski arhiv za obe stranki. V pošiljateljev arhiv je dokument poslan kot izdani dokument (npr. izdani račun), v prejemnikov arhiv pa kot prejeti dokument (npr. prejeti račun).
Tako prejemniku kot pošiljatelju je omogočen dostop do elektronsko hranjenih dokumentov in upravljanje z njimi. Dostop je mogoč samo avtoriziranim uporabnikom preko spletnega vmesnika kadarkoli in od koderkoli.
 
Storitev je namenjena strankam podjetja Panteon Group d.o.o., ki želijo elektronsko izmenjane dokumente shranjevati v elektronski obliki in s tem iz svojega poslovanja izločiti papirno poslovanje. S tem prihranijo na času, znižajo stroške imajo večji nadzor nad dokumenti ter pravno veljaven arhiv. Hkrati jim rešitev omogoča širitev elektronskega arhiva na vsa ostala področja poslovanja.

Shematski prikaz arhiviranja elektronsko izmenjanih dokumentov:


 
Dodatne informacije so na voljo na http://www.panteongroup.si/storitev-e-archive.aspx.

 

 
 


Copyright 2014 - Mentis d.o.o Pogoji uporabe