Elektronsko vodenje poročil o obiskih kupcev  
Elektronsko vodenje poročil o obiskih kupcev

Rešitev zagotavlja enostaven elektronski zajem, upravljanje in hrambo poročil o obiskih pri kupcih ter optimizira proces spremljanja načrtovanih in zaključenih obiskov posameznega prodajnega referenta.

Funkcionalnosti:
  • poenoteno poročilo in postopek upravljanja
  • elektronski vnos poročila
  • samodejno številčenje
  • samodejni vnos določenih podatkov iz baze ali šifrantov (podatki o kupcu, podatki o medsebojnem poslovanju,..)
  • takojšen pregled nad predvidenimi obiski posameznega prodajnega referenta
  • možnost dodajanja različnih priponk
  • možnost dodajanja komentarjev
  • spremljanje poročil glede na različne statuse (v delu, končan potrjen, potrjen s komentarjem, pregledan komentar,..)
  • elektronski arhiv poročil

Rešitev omogoča, da prodajni referent v sistem docuMentis vnese obiske, ki jih načrtuje izvesti v tekočem tednu oz. mesecu. To omogoča odgovorni osebi takojšen pregled nad načrtovanimi obiski določenega prodajnega referenta. Po končanem obisku prodajni referent izpolni poročilo, doda morebitne priloge in dokumentu dodeli status Končan. V istem trenutku je odgovorna oseba obveščena o zaključenem obisku in lahko pregleda poročilo.  Če ima na vsebino poročila kakršnokoli pripombo jo lahko vpiše v za to namenjeno polje na obrazcu ter dokumentu dodeli status Pregledan s komentarjem. V tem primeru gre poročilo nazaj k prodajnemu referentu, ki pregleda komentar odgovorne osebe.

Poročilo o obisku kupca vsebuje osnovne podatke o kupcu, čas in kraj obiska, podatke o medsebojnem poslovanju, razlog za obisk, rezultat obiska, predlog za morebitne ukrepe oz. spremembo načina poslovanja in opozorila glede posebnih zahtev kupca. Vsebina in oblika poročila se prilagodi željam naročnika.

Copyright 2014 - Mentis d.o.o Pogoji uporabe