Premije

 
Programski paket »Premije« je namenjen izračunavanju premijskega dodatka delavcem na osnovi podatkov o proizvodnji in delovnem času.
 
 
 
 
 
Poleg izračuna premijskega dodatka lahko služi tudi kot orodje za evidentiranje porabljenega časa, zastojev, prepoznavanje napak v proizvodnji ter še mnogo drugih parametrov v proizvodnji. Ločeno izačunavanje podatkov za delavce v režiji pa razširja uporabnost paketa tudi izven proizvodnje.
 
Programski paket je uporaben v vsaki vrsti proizvodnje in zaradi odprte strukture omogoča izvedbo praktično vsakega načina izračunavanja podatkov.


 
Problematika
 
Večina podjetij uporablja programske rešitve za spremljanje proizvodnje in programske rešitve v kardovski evidenci ter osebnih dohodkih. Vendar ti produkti v večini primerov med sabo niso povezani in s tem ne omogočajo izračunov in evidenc na osnovi podatkov iz obeh sklopov.
 
 
 
 
 
Rešitev
 
Programski paket »Premije« je zasnovan kot neodvisen produkt, ki povezuje oba sklopa. Na ta način omogoča obdelave na osnovi podatkov, ki drugače ne bi bili povezani.
 
 
 
 
Delovanje
 
Programski paket »Premije« deluje na principu zajema podatkov iz proizvodnje, kadrovske evidence in osebnih dohodkov. Zajem podatkov je lahko ročen, lahko pa se podatki zajemajo tudi samodejno. Mogoča je tudi kombinacija obeh načinov zajema.
 
 
 
 
Glavni modul paketa je sam obračun zajetih podatkov. Obračun je prilagodljiv potrebam podjetja, ki ga uporablja. Rezultati obdelav sodijo v različne sklope delovnega procesa in jih lahko paket posreduje v različnih oblikah.
 
 


 
Reference
 
 
Johnson Controls NTU d.o.o., Slovenj Gradec
 
Steklarna Rogaška d.d., Rogaška Slatina
 
Grammer Automotive Slovenija d.o.o., Slovenj Gradec
 
Kopur d.o.o., Slovenj Gradec

Copyright 2014 - Mentis d.o.o Pogoji uporabe