ELEKTRONSKO UPRAVLJANJE IN DOLGOROČNO ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE

Pri poslovanju sodobnega podjetja narašča število poslovnih dogodkov ter količina dokumentacije, potrebna za poslovanje. Dokumentacija v podjetjih nastaja v različnih sistemih; v poslovnem sistemu, v posebnih aplikacijah in ostalih specializiranih orodjih. Veliko dokumentov pa v podjetje še vedno prihaja v papirni obliki, vedno bolj so prisotni elektronski dokumenti. Tako je vse več dokumentacije, ki ima za podjetje velik pomen in ki jo mora podjetje hraniti dolgoročno ali trajno. Izguba takšne dokumentacije bi podjetju prinesla veliko izgubo in dolgotrajne posledice. Poleg tega, da se podjetje sooča z različnimi vrstami in oblikami zapisa dokumentacije, je potrebno upoštevati tudi z zakonom predpisane roke in načine hrambe. Klasično upravljanje in arhiviranje dokumentacije je tako iz dneva v dan težje obvladovati. Rešitev za učinkovito obvladovanje in upravljanje dokumentacije podjetij, od njenega nastanka pa vse do arhiva, je uvedba elektronskega dokumentarnega sistema.

V podjetju Mentis smo razvili lastni programski paket DocuMentis, namenjen obvladovanju dokumentacije v podjetju od nastanka dokumenta (oziroma vstopa dokumenta v podjetje) vse do elektronskega arhiva. 

 

  

 

Copyright 2014 - Mentis d.o.o Pogoji uporabe